Hai tài xế không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên bị xử lý

Tài xế xe tải không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Tài xế xe tải không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Tài xế xe tải không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Lên top