Hải quan Quảng Ninh lên Lạng Sơn phá chuyên án thu giữ 16 bánh heroin

16 bánh heroin đươc các đối tượng cất giấu trong lốp xe đã bị lực lượng chuyên án QN099 do Hải quan Quảng Ninh chủ trì bắt giữ tại cửa khẩu Lạng Sơn. Ảnh: HQ Quảng Ninh
16 bánh heroin đươc các đối tượng cất giấu trong lốp xe đã bị lực lượng chuyên án QN099 do Hải quan Quảng Ninh chủ trì bắt giữ tại cửa khẩu Lạng Sơn. Ảnh: HQ Quảng Ninh
16 bánh heroin đươc các đối tượng cất giấu trong lốp xe đã bị lực lượng chuyên án QN099 do Hải quan Quảng Ninh chủ trì bắt giữ tại cửa khẩu Lạng Sơn. Ảnh: HQ Quảng Ninh
Lên top