Hải quan Lạng Sơn xử lý trên 500 vụ vi phạm, ước tính gần 13 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, toàn Cục đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 521 vụ vi phạm, với trị giá tang vật ước tính gần 13 tỷ đồng. Ảnh: HQLS.
Từ đầu năm đến nay, toàn Cục đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 521 vụ vi phạm, với trị giá tang vật ước tính gần 13 tỷ đồng. Ảnh: HQLS.
Từ đầu năm đến nay, toàn Cục đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 521 vụ vi phạm, với trị giá tang vật ước tính gần 13 tỷ đồng. Ảnh: HQLS.