Hải quan Hải Phòng: Phát hiện hơn 2 tấn lá khát ma túy cực độc nhập lậu trái phép

Lô hàng lá khát (dạng ma túy cực độc) vừa được phát hiện tại Cảng Hải Phòng. Ảnh: HH.
Lô hàng lá khát (dạng ma túy cực độc) vừa được phát hiện tại Cảng Hải Phòng. Ảnh: HH.
Lô hàng lá khát (dạng ma túy cực độc) vừa được phát hiện tại Cảng Hải Phòng. Ảnh: HH.
Lên top