Hải quan Hải Phòng bắt lô thuốc lá 555 giả lớn nhất từ trước đến nay

Đội Kiểm soát hải quan Hải Phòng phát hiện, bắt giữ được hơn 1 triệu bao thuốc lá 555 giả từ Campuchia về. Ảnh: MC
Đội Kiểm soát hải quan Hải Phòng phát hiện, bắt giữ được hơn 1 triệu bao thuốc lá 555 giả từ Campuchia về. Ảnh: MC
Đội Kiểm soát hải quan Hải Phòng phát hiện, bắt giữ được hơn 1 triệu bao thuốc lá 555 giả từ Campuchia về. Ảnh: MC
Lên top