Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hai phụ nữ cắt tóc giả nhà sư, lợi dụng lòng thương lấy tiền tiêu