Hải Phòng: Xử phạt công dân nước ngoài đăng bản đồ sai chủ quyền Việt Nam

Bài đăng của ông C.B.G kèm hình ảnh thể hiện sai chủ quyền quốc gia Việt Nam. Ảnh Sở thông tin và truyền thông Hải Phòng
Bài đăng của ông C.B.G kèm hình ảnh thể hiện sai chủ quyền quốc gia Việt Nam. Ảnh Sở thông tin và truyền thông Hải Phòng
Bài đăng của ông C.B.G kèm hình ảnh thể hiện sai chủ quyền quốc gia Việt Nam. Ảnh Sở thông tin và truyền thông Hải Phòng
Lên top