Hải Phòng: Xử phạt bác sĩ Thẩm mỹ viện Quốc tế Green dùng bằng giả

Thẩm mỹ viện Quốc tế Green Hải Phòng. Ảnh CTV
Thẩm mỹ viện Quốc tế Green Hải Phòng. Ảnh CTV
Thẩm mỹ viện Quốc tế Green Hải Phòng. Ảnh CTV
Lên top