Hải Phòng: Vây bắt 3 thanh niên ngang nhiên đua xe, nẹt bô sau 22h

Ba đối tượng tại cơ quan điều tra.
Ba đối tượng tại cơ quan điều tra.
Ba đối tượng tại cơ quan điều tra.
Lên top