Hải Phòng tước giấy phép cơ sở karaoke mở cửa cho khách "bay lắc"

Hải Phòng thu hồi giấy phép của chủ cơ sở karaoke New 5 sao (An Dương). Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Hải Phòng thu hồi giấy phép của chủ cơ sở karaoke New 5 sao (An Dương). Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Hải Phòng thu hồi giấy phép của chủ cơ sở karaoke New 5 sao (An Dương). Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Lên top