Hải Phòng: Tử hình kẻ giết trẻ em man rợ tại nhà nghỉ

Hung thủ Nguyễn Ngọc Tân trước vành móng ngựa.
Hung thủ Nguyễn Ngọc Tân trước vành móng ngựa.
Hung thủ Nguyễn Ngọc Tân trước vành móng ngựa.
Lên top