Hải Phòng: Trưởng Công an quận Đồ Sơn xin tạm nghỉ việc để chữa bệnh

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện lệnh bắt 4 cán bộ công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh CTV
Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện lệnh bắt 4 cán bộ công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh CTV
Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện lệnh bắt 4 cán bộ công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh CTV
Lên top