Hải Phòng: Tranh chấp đất đai, hàng chục người hỗn chiến, 1 người chết

Vụ hỗn chiến của hàng chục đối tượng để tranh chấp đất đai làm 1 người thiệt mạng, nhiều người bị thương ở Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng - ảnh MC
Vụ hỗn chiến của hàng chục đối tượng để tranh chấp đất đai làm 1 người thiệt mạng, nhiều người bị thương ở Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng - ảnh MC
Vụ hỗn chiến của hàng chục đối tượng để tranh chấp đất đai làm 1 người thiệt mạng, nhiều người bị thương ở Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng - ảnh MC
Lên top