Hải Phòng: Thanh niên thách thức CSGT sau khi gây tai nạn đã trình diện

Thanh niên Hải Phòng thách thức CSGT sau khi gây tai nạn đã trình diện. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Thanh niên Hải Phòng thách thức CSGT sau khi gây tai nạn đã trình diện. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Thanh niên Hải Phòng thách thức CSGT sau khi gây tai nạn đã trình diện. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Lên top