Hải Phòng: Tạm giữ đối tượng lạng lách, đánh võng, không có bằng lái

Các đối tượng không bằng lái có hành vi điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng. Ảnh Công an Hải Phòng
Các đối tượng không bằng lái có hành vi điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng. Ảnh Công an Hải Phòng
Các đối tượng không bằng lái có hành vi điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng. Ảnh Công an Hải Phòng
Lên top