Hải Phòng: Phát hiện một công ty cơ khí ăn trộm gần 25 tỉ đồng tiền điện

Lên top