Hải Phòng: Phát hiện chủ mưu đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Nguyễn Thị Hậu tại cơ quan điều tra, Ảnh CA TP
Nguyễn Thị Hậu tại cơ quan điều tra, Ảnh CA TP
Nguyễn Thị Hậu tại cơ quan điều tra, Ảnh CA TP
Lên top