Hải Phòng: Phát hiện bãi sang chiết gas trái phép

Các phương tiện tại hiện trường sang chiết khí hóa lỏng trái phép. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Các phương tiện tại hiện trường sang chiết khí hóa lỏng trái phép. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Các phương tiện tại hiện trường sang chiết khí hóa lỏng trái phép. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Lên top