Hải Phòng: Phát hiện 50 dân chơi mở "tiệc đá" trong đêm