Hải Phòng: Phát hiện 15 con dao sau khi kiểm tra xe máy vi phạm giao thông

Tổ công tác kiểm tra người và phương tiện vi phạm giao thông phát hiện 15 dao các loại.
Tổ công tác kiểm tra người và phương tiện vi phạm giao thông phát hiện 15 dao các loại.
Tổ công tác kiểm tra người và phương tiện vi phạm giao thông phát hiện 15 dao các loại.
Lên top