Hải Phòng: Phạt cá nhân đưa tin giả về người Việt tại Đài Loan nhiễm HIV

Sở Thông tin truyền thông Hải Phòng xử phạt 5 triệu đồng cá nhân chia sẻ tin giả trên mạng Facebook. Ảnh Sở TTTT Hải Phòng.
Sở Thông tin truyền thông Hải Phòng xử phạt 5 triệu đồng cá nhân chia sẻ tin giả trên mạng Facebook. Ảnh Sở TTTT Hải Phòng.
Sở Thông tin truyền thông Hải Phòng xử phạt 5 triệu đồng cá nhân chia sẻ tin giả trên mạng Facebook. Ảnh Sở TTTT Hải Phòng.
Lên top