Hải Phòng phạt 17,5 triệu đồng chủ quán game vi phạm quy định phòng dịch

Chủ cửa hàng game online ở Hải Phòng bị phạt 17,5 triệu đồng vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và điều kiện hoạt động của điểm kinh doanh cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Ảnh Sở TTTT Hải Phòng
Chủ cửa hàng game online ở Hải Phòng bị phạt 17,5 triệu đồng vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và điều kiện hoạt động của điểm kinh doanh cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Ảnh Sở TTTT Hải Phòng
Chủ cửa hàng game online ở Hải Phòng bị phạt 17,5 triệu đồng vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và điều kiện hoạt động của điểm kinh doanh cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Ảnh Sở TTTT Hải Phòng
Lên top