Hải Phòng phá đường dây vận chuyển gần 20kg ma túy

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam và lãnh đạo Công an thành phố trao thưởng cho các tập thể tham gia Chuyên án 719T. Ảnh: V.H.N.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam và lãnh đạo Công an thành phố trao thưởng cho các tập thể tham gia Chuyên án 719T. Ảnh: V.H.N.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam và lãnh đạo Công an thành phố trao thưởng cho các tập thể tham gia Chuyên án 719T. Ảnh: V.H.N.
Lên top