Hải Phòng phá đường dây ma túy thu giữ 9 bánh heroin và 1kg ma túy đá

Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc và Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó giám đốc Công an Hải Phòng khen thưởng Ban chuyên án - ảnh báo ANHP
Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc và Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó giám đốc Công an Hải Phòng khen thưởng Ban chuyên án - ảnh báo ANHP
Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc và Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó giám đốc Công an Hải Phòng khen thưởng Ban chuyên án - ảnh báo ANHP
Lên top