Hải Phòng phá đường dây cờ bạc lớn do người Trung Quốc vận hành

Lực lượng phong tỏa vòng ngoài khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, Hải Phòng) - ảnh PV
Lực lượng phong tỏa vòng ngoài khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, Hải Phòng) - ảnh PV
Lực lượng phong tỏa vòng ngoài khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, Hải Phòng) - ảnh PV
Lên top