Hải Phòng: Niêm phong gần 600 kg thuốc nam của bà Nguyễn Thị Nghê

Số thuốc nam bị cơ quan chức năng niêm phong. Ảnh CA TP
Số thuốc nam bị cơ quan chức năng niêm phong. Ảnh CA TP
Số thuốc nam bị cơ quan chức năng niêm phong. Ảnh CA TP
Lên top