Hải Phòng: Nhóm giang hồ đánh người dã man, 6 đối tượng lĩnh án tù

Cường "cận" (người đeo kính hàng trên) và các đàn em bị tòa án Hải Phòng phạt tù ngày 17.12 - ảnh ĐH
Cường "cận" (người đeo kính hàng trên) và các đàn em bị tòa án Hải Phòng phạt tù ngày 17.12 - ảnh ĐH
Cường "cận" (người đeo kính hàng trên) và các đàn em bị tòa án Hải Phòng phạt tù ngày 17.12 - ảnh ĐH
Lên top