Hải Phòng: Ngáo đá, nam thanh niên vắt vẻo trên lan can tầng 6