Hải Phòng: Ngang nhiên đưa máy xúc đến đập nhà chiếm đất giữa ban ngày

Căn nhà trên địa bàn phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng bị các đối tượng ngang nhiên đến phá sập giữa ban ngày - ảnh V.B
Căn nhà trên địa bàn phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng bị các đối tượng ngang nhiên đến phá sập giữa ban ngày - ảnh V.B
Căn nhà trên địa bàn phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng bị các đối tượng ngang nhiên đến phá sập giữa ban ngày - ảnh V.B
Lên top