Hải Phòng: Khởi tố vụ sản phẩm chữa ung thư làm từ bột than tre

Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án sản xuất thực phẩm chức năng chữa ung thư từ bột than tre - ảnh HH
Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án sản xuất thực phẩm chức năng chữa ung thư từ bột than tre - ảnh HH
Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án sản xuất thực phẩm chức năng chữa ung thư từ bột than tre - ảnh HH
Lên top