Hải Phòng khởi tố giám đốc công ty vận tải làm giả xét nghiệm COVID-19

Các đối tượng  và giấy tờ giả. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Các đối tượng và giấy tờ giả. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Các đối tượng và giấy tờ giả. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Lên top