Hải Phòng khởi tố đối tượng sản xuất pháo nổ trái phép dịp cận Tết

Đối tượng Nhị cùng tang vật. Ảnh Công an Hải Phòng
Đối tượng Nhị cùng tang vật. Ảnh Công an Hải Phòng
Đối tượng Nhị cùng tang vật. Ảnh Công an Hải Phòng
Lên top