Hải Phòng: Kê khai hồ sơ giả, chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng