Hải Phòng: Giang hồ lại tiếp tục mở rộng việc cưỡng chiếm đất

Lực lượng chức năng phường Đằng Hải tổ chức tháo dỡ mái tôn bị các đối tượng dựng lên để chiếm đất chiều ngày 7.10 - ảnh HH
Lực lượng chức năng phường Đằng Hải tổ chức tháo dỡ mái tôn bị các đối tượng dựng lên để chiếm đất chiều ngày 7.10 - ảnh HH
Lực lượng chức năng phường Đằng Hải tổ chức tháo dỡ mái tôn bị các đối tượng dựng lên để chiếm đất chiều ngày 7.10 - ảnh HH
Lên top