Hải Phòng: Điều tra giám đốc phòng khám vì làm giấy sức khỏe không cần khám

Lên top