Hải Phòng: Đề nghị truy tố hình sự 4 cán bộ quận Dương Kinh

Công an TP.Hải Phòng đề nghị truy tố 4 cán bộ quận Dương Kinh Hải Phòng sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn. Ảnh V.H
Công an TP.Hải Phòng đề nghị truy tố 4 cán bộ quận Dương Kinh Hải Phòng sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn. Ảnh V.H
Công an TP.Hải Phòng đề nghị truy tố 4 cán bộ quận Dương Kinh Hải Phòng sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn. Ảnh V.H
Lên top