Hải Phòng: Chủ cửa hàng quần áo đánh người dã man ngay gần trụ sở công an

Hình ảnh cắt từ clip chủ cửa hàng quần áo đánh người ngay gần trụ sở công an phường Lạc Viên.
Hình ảnh cắt từ clip chủ cửa hàng quần áo đánh người ngay gần trụ sở công an phường Lạc Viên.
Hình ảnh cắt từ clip chủ cửa hàng quần áo đánh người ngay gần trụ sở công an phường Lạc Viên.
Lên top