Hải Phòng: Bị hại gửi đơn kháng cáo kêu oan cho bị cáo

Kiểm sát viên trình bày bản Cáo trạng truy tố các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh minh họa)
Kiểm sát viên trình bày bản Cáo trạng truy tố các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh minh họa)
Kiểm sát viên trình bày bản Cáo trạng truy tố các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh minh họa)
Lên top