Hải Phòng: Bắt lô hàng vảy tê tê lớn nhất từ trước đến nay

Lô hàng 8,3 tấn vẩy tê tê được Hải quan Hải Phòng phát hiện, bắt giữ - ảnh  HQ cung cấp
Lô hàng 8,3 tấn vẩy tê tê được Hải quan Hải Phòng phát hiện, bắt giữ - ảnh HQ cung cấp
Lô hàng 8,3 tấn vẩy tê tê được Hải quan Hải Phòng phát hiện, bắt giữ - ảnh HQ cung cấp
Lên top