Hải Phòng: Bắt giữ xe ôtô vận chuyển lợn bị ốm, chết

Tổ công tác kiểm tra mỡ bẩn, bì lợn thối bị bắt giữ. Ảnh: CAHP.
Tổ công tác kiểm tra mỡ bẩn, bì lợn thối bị bắt giữ. Ảnh: CAHP.
Tổ công tác kiểm tra mỡ bẩn, bì lợn thối bị bắt giữ. Ảnh: CAHP.
Lên top