Hải Phòng: Bắt giữ 500 viên thuốc lắc chuẩn bị tuồn vào các tụ điểm "bay"