Hải Phòng: Bãi xe trái phép thách thức pháp luật

Đối tượng bãi giữ xe trái phép ở vườn hoa Kim Đồng thu tiền gửi xe của khách. Ảnh: CÔNG BẰNG
Đối tượng bãi giữ xe trái phép ở vườn hoa Kim Đồng thu tiền gửi xe của khách. Ảnh: CÔNG BẰNG
Đối tượng bãi giữ xe trái phép ở vườn hoa Kim Đồng thu tiền gửi xe của khách. Ảnh: CÔNG BẰNG
Lên top