Hai nhóm thiếu niên hẹn nhau ''hỗn chiến'' trước cổng trường

Hai nhóm thiếu niên tại trụ sở công an. Ảnh T.X
Hai nhóm thiếu niên tại trụ sở công an. Ảnh T.X
Hai nhóm thiếu niên tại trụ sở công an. Ảnh T.X
Lên top