Hai nhóm thanh niên mang hung khí giải quyết mâu thuẫn

Các đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp.
Các đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp.
Các đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top