Hai nhóm hỗn chiến, một người bị chém đứt lìa bàn tay

Đối tượng Vũ tại cơ quan công an.
Đối tượng Vũ tại cơ quan công an.
Đối tượng Vũ tại cơ quan công an.
Lên top