Hai nhân viên chiếm đoạt hàng loạt ôtô, xe máy SH của chủ hiệu cầm đồ

Nhiệm và Phong - hai bị can chiếm đoạt hàng tỉ đồng của chủ hiệu cầm đồ. Ảnh: Y.Hưng
Nhiệm và Phong - hai bị can chiếm đoạt hàng tỉ đồng của chủ hiệu cầm đồ. Ảnh: Y.Hưng
Nhiệm và Phong - hai bị can chiếm đoạt hàng tỉ đồng của chủ hiệu cầm đồ. Ảnh: Y.Hưng
Lên top