Hai người đàn ông vứt lại 12.000 viên ma túy ở biên giới Việt - Lào

Số lượng ma túy được phát hiện. Ảnh: Đình Tiến.
Số lượng ma túy được phát hiện. Ảnh: Đình Tiến.
Số lượng ma túy được phát hiện. Ảnh: Đình Tiến.
Lên top