Hai người đàn ông môi giới bán thận giá 1,1 tỉ đồng

Hai đối tượng môi giới bán thận bị Công an tạm giữ. Ảnh: CACC.
Hai đối tượng môi giới bán thận bị Công an tạm giữ. Ảnh: CACC.
Hai đối tượng môi giới bán thận bị Công an tạm giữ. Ảnh: CACC.
Lên top