Hai người đàn ông gây ra nhiều vụ cướp giật ở Hà Nội

Hai bị can Hiệp và Hiếu (từ trái qua) cùng nhau gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản. Ảnh: CACC
Hai bị can Hiệp và Hiếu (từ trái qua) cùng nhau gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản. Ảnh: CACC
Hai bị can Hiệp và Hiếu (từ trái qua) cùng nhau gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản. Ảnh: CACC
Lên top