Hai người bị xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

Các hành vi bị xử phạt đã cam kết không tái phạm. Ảnh: CACC.
Các hành vi bị xử phạt đã cam kết không tái phạm. Ảnh: CACC.
Các hành vi bị xử phạt đã cam kết không tái phạm. Ảnh: CACC.
Lên top